Cep telefonu ne işe yarar?

11 Mayıs 2017 Kapalı

CEP TELEFONU NE İŞE YARAR… Bugünlerde kimse ne işe yaradığını bilmiyor… Graham Bell herhalde bugünkü telefonları görseydi kalpten giderdi… *** Hayatımıza girişi ankesörlü telefonlarla oldu… O zamanlar çok ayrı bir yeri vardı… Bir mahallede bir evde telefon olması zenginlik alametiydi… *** Geldiğimiz noktada hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu… Aslında bazılarının tek hayatı telefonları oldu… Tüm…

Yazar: Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİLER İLE MÜCADELEDE İNSANLIK ÖRNEĞİ

6 Mayıs 2020 Kapalı

  Uzun yıllar boyunca Ermeni propagandası, dünya kamuoyuna 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Ermenilere karşı soykırım yaptığını aşılayarak sistematik bir kampanya yürütmektedir. Her yıl 24 Nisan’da bu konu, büyük devletler de dâhil olmak üzere farklı ülkelerin parlamentolarının gündemine alınmaktadır. Eğer bir devlet savaş ortamında ve doğrudan savaş bölgesinde içerideki ve dışarıdaki etnik grupların olası silahlı eylemleri…

Yazar: MeyveDergisi

On Birinci Şuâ , Beşinci Mes’ele

2 Mayıs 2020 Kapalı

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik…

Yazar: MeyveDergisi

KOPYALAMA YENİ BİR CANLI YARATMA DEĞİLDİR

1 Mayıs 2020 Kapalı

Bazı ateistler, ilk kopyalanan koyun Dolly’nin yeni bir canlı olduğu, bunu kendilerinin yarattığını iddia ettiler. Daha da ileri giderek bunun DNA’sı ile annesinin DNA’sının aynı olduğunu, ikisinin de benzer hareketler yaptığını, dolayısıyla ikisinin tek ruhunun olduğunu ileri sürdüler.  Bunun hakikatinin ne olduğu ile ilgili olarak gençlerden zaman zaman sorular gelmektedir. Her şeyden önce hayvanlar ve…

Yazar: MeyveDergisi

İHTİLAF AHLAKI BAĞLAMINDA ÜÇ SORU, ÜÇ KAVRAM VE ÜÇ HÂDİSE

29 Nisan 2020 Kapalı

İnsanoğlunun ilk vasfı halife olmasıdır. Allah Teâla insanı kastederek “onu yeryüzünde halife kılacağını söylemiştir.” Bu hitaba “fesad çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı?” (Bakara Suresi 30) şeklinde verilen cevap halife vasfının yol açacağı sorunları göstermektedir. Bu arada “halife” ve “ihtilaf” kelimelerinin aynı kökten türemiş olması da calibi dikkattir. Kur’ân’da nakledilen bu kıssa insanın yeryüzündeki hayatına…

Yazar: MeyveDergisi

CORANA VİRÜS’E ÇARE

13 Nisan 2020 Kapalı

Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor—tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbımesel dillerde destandır ki, “Musibet zamanı çok uzundur; safâ zamanı…

Yazar: MeyveDergisi

Seküler Bilim ve Ateizm

11 Mart 2020 Kapalı

Eğitim sistemimiz, köklerinden ve değerlerden uzak tutulurken, buna ilgili ilgisiz birçok gerekçe gösterilmişti. Bu gerekçeleri gösterenlerin samimi olmadığını ve bu konuda bizi nasıl yanılttıklarını isterseniz Batı’daki duruma bir göz atarak görelim. Konu bu noktaya gelmişken, bilimin kurucularının konuya nasıl baktıklarına dikkat çekelim . Batı’nın Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma temelleri üzerine kurulu bir eğitim sistemine sahip olduğunu…

Yazar: MeyveDergisi

Ayçiçeğinin Matematik Bilgisi (!)

11 Mart 2020 Kapalı

Hassas bir ölçü içerisinde muntazam bir düzene sahip olan ayçiçekleri, saat yönünde ve saat yönünün aksi istikamette çok sayıda spiral oluşturacak şekilde dizilmişlerdir. Ayçiçeğindeki çiçekçiklerin dizilimi ile ilgili olarak 1979’da H. Vogel bir model ortaya atmıştır. Bu modelin kutupsal koordinat sistemi ile olan ifadesi aşağıdaki gibidir . Denklemde “θ” açı, “r” yarıçap, ya da merkeze…

Yazar: MeyveDergisi

Toplumsal Değerler ve Şiddetle Mücadele

11 Mart 2020 Kapalı

1. Giriş Şiddet dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Aileden başlayıp, sosyal kurumlar ve devlete kadar kapsamı geniş bir konudur. Konuya toplumsal değerler açısından bakılması söz konusudur. Değerler denince, insanlar veya gruplar tarafından, sosyal hayatta rehber olması için neyin istenen, uygun, güzel, iyi veya istenmeyen, kötü ve çirkin gibi kültürel olarak tanımlanmış standartlardır. Bizim…

Yazar: MeyveDergisi