UYKU VE RÜYALAR

17 Şubat 2021 Kapalı

Psikiyatrist Dr. Mehmet TÜZÜN   Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uykunun iki önemli fonksiyonu vardır: Fiziken dinlenme ve zihnen toparlanma. Uykunun non-REM adlı (rüya görülmeyen) dönemi, vücudun kendini toparlaması ve tamiri için gereklidir. Annelerimiz boşuna “uyusun da büyüsün” demiyor yani. REM dönemi ise, zihinsel toparlanmaya hizmet eder. Bu dönem aynı zamanda rüyaların görüldüğü dönemdir…

Yazar: MeyveDergisi

ATALET ZİNDANINDAKİ İSLAM DÜNYASI

17 Şubat 2021 Kapalı

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ   Yüzlerce yıldır üzerine ölü toprağı serpilmişçesine fakirlik, cehalet ve bedeviyetin pençesinde inleyen İslam dünyası, atalet ve betalet zindanında ömür sürmektedir. Heyhat! Asırlar boyu insaniyet âlemine yol ve yön gösteren, fen ve medeniyetin güzelliklerini varlık âlemine çıkaran, İ’la-yı Kelimetullah misyonu uğruna kıtalar ve gönüller fetheden cevval ruhların tembel ve mirasyedi torunları…

Yazar: MeyveDergisi

PANDEMİ SÜRECİ AİLELERİ NASIL ETKİLEDİ?

17 Şubat 2021 Kapalı

Dr. Nadir ÇOMAK   Giriş: SARS-CoV-2 olarak adlandırılan covid-19 virüsü dünyada ilk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti konumundaki Wuhan’da ortaya çıktı. 10.01.2021 tarihi itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 89,6 milyon, ölüm sayısı 1,93 milyona ulaştı. Türkiye’de ise aynı tarih itibariyle vaka sayısı 2, 32 milyon, ölüm sayısı 22.631’e ulaştı[1]. Temel’e göre[2],…

Yazar: MeyveDergisi

ŞÜKÜRSÜZ İNSAN OLUR MU?

17 Şubat 2021 Kapalı

Hüseyin KARA   Giriş İnsan olarak bir taraftan son derece acizlik içinde olurken, diğer taraftan sayıya gelmez maddî ve manevî nimetlerin tam ortasındayız. İşin en tuhaf olanı, bizi saran hiçbir bollukta yine bizim hiçbir dehaletimizin olmaması. Bütün bunlar güçlü bir el tarafından verildiğini ise yine insan olarak çok fazla bir araştırma yapmadan sezip anlayabiliyoruz. Bu…

Yazar: MeyveDergisi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİLER İLE MÜCADELEDE İNSANLIK ÖRNEĞİ

6 Mayıs 2020 Kapalı

  Uzun yıllar boyunca Ermeni propagandası, dünya kamuoyuna 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Ermenilere karşı soykırım yaptığını aşılayarak sistematik bir kampanya yürütmektedir. Her yıl 24 Nisan’da bu konu, büyük devletler de dâhil olmak üzere farklı ülkelerin parlamentolarının gündemine alınmaktadır. Eğer bir devlet savaş ortamında ve doğrudan savaş bölgesinde içerideki ve dışarıdaki etnik grupların olası silahlı eylemleri…

Yazar: MeyveDergisi

On Birinci Şuâ , Beşinci Mes’ele

2 Mayıs 2020 Kapalı

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik…

Yazar: MeyveDergisi

KOPYALAMA YENİ BİR CANLI YARATMA DEĞİLDİR

1 Mayıs 2020 Kapalı

Bazı ateistler, ilk kopyalanan koyun Dolly’nin yeni bir canlı olduğu, bunu kendilerinin yarattığını iddia ettiler. Daha da ileri giderek bunun DNA’sı ile annesinin DNA’sının aynı olduğunu, ikisinin de benzer hareketler yaptığını, dolayısıyla ikisinin tek ruhunun olduğunu ileri sürdüler.  Bunun hakikatinin ne olduğu ile ilgili olarak gençlerden zaman zaman sorular gelmektedir. Her şeyden önce hayvanlar ve…

Yazar: MeyveDergisi

İHTİLAF AHLAKI BAĞLAMINDA ÜÇ SORU, ÜÇ KAVRAM VE ÜÇ HÂDİSE

29 Nisan 2020 Kapalı

İnsanoğlunun ilk vasfı halife olmasıdır. Allah Teâla insanı kastederek “onu yeryüzünde halife kılacağını söylemiştir.” Bu hitaba “fesad çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı?” (Bakara Suresi 30) şeklinde verilen cevap halife vasfının yol açacağı sorunları göstermektedir. Bu arada “halife” ve “ihtilaf” kelimelerinin aynı kökten türemiş olması da calibi dikkattir. Kur’ân’da nakledilen bu kıssa insanın yeryüzündeki hayatına…

Yazar: MeyveDergisi