Künye

Meyve Dergisi
Yıl: 01, Sayı: 04

İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

Editör
Prof. Dr. Ersan ÖZ

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Şener DİLEK
Prof. Dr. Metin ERTUNÇ
Prof. Dr. Metin BÜLBÜL
Prof. Dr. Bahri KARLI
Prof. Dr. Mehmet ÖZEN

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Metin ERTUNÇ
Prof. Dr. Metin BÜLBÜL
Prof. Dr. Bahri KARLI
Prof. Dr. Mehmet ÖZEN
Prof. Dr. Adem TATLI
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Prof. Dr. Murat SARICIK
Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER
Prof. Dr. Cuma YILDIRIM
Prof. Dr. Fatih SATIL
Doç. Dr. Fazlı ERGÜL
Doç. Dr. Hikmet ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Emre AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Dr. İdris GÖRMEZ

Dizgi ve Tasarım
Ramazan CİNGÖR

3 Ayda Bir Yayınlanan Periyodik Fikir, İlim ve Kültür Dergisi.
İSTOÇ Kuzey Plaza 4.kat Bağcılar /İstanbul 02126595930
Faks:02126592022