Yazar: Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU

KARAKTER DİLİ OLARAK “MÜSBET HAREKET”

16 Mayıs 2017 Kapalı

Çözüm arayışının olduğu yerlerde bir problemin / problemlerin varlığı aşikardır. Her problem, öğrenme için bir fırsat olarak görülebilir. Zaten bilimsel araştırma süreci, öncelikle problem durumunun tespiti ile başlamaktadır. Toplumsal hayatın dinamikleri olan esasların, değerlerin yıpranması, ortadan kalkması demek o toplumda çeşitli problemlerin baş göstermesi anlamına gelmektedir. Mesela Bediüzzaman, hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas…

Yazar: Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU