Yazar: MeyveDergisi

EPİGENETİK YAKLAŞIMLAR EVRİM OLARAK DEĞERLENDİRİLEN DEĞİŞİMLERİ AÇIKLAYABİLİR Mİ?

6 Haziran 2022 Kapalı

Dr. Öğr. Üyesi Kasım Takım Bir protein üretebilecek sayı ve sırada dizilmiş olan genetik harf topluluğu, gen olarak adlandırılır. İnsan genomunda şimdiye kadar tespit edilebilen 25.000 adet gen bölgesi mevcuttur ve bu bölgelere ekson gen bölgeleri denmektedir. DNA’mızda herhangi bir protein üretmeyen intron gen bölgeleri de mevcut. Hatta bu intron bölgeler (%97), ekson bölgelerden (%3)…

Yazar: MeyveDergisi

GENÇLİK İKSİRİ KOLAJEN

6 Haziran 2022 Kapalı

Prof. Dr. Metin BÜLBÜL Kolajen, vücudumuzda yaratıcı tarafından en bol kullanılan bir proteinidir ve yaklaşık vücudumuzdaki tüm proteinlerin üçte birini oluşturur. Bu protein ile saçlarımıza, cildimize, tırnaklarımıza, kemiklerimize, bağ dokumuza ve tendonlarımıza sağlam bir yapı kazandırılmıştır. Bu proteinin vücudumuzda bolca kullanılması sayesinde hareket edebiliriz, el ve ayaklarımızı bükebiliriz, yük taşıyabiliriz, koşabiliriz ve cildimizi gergin hissedebiliriz. Ayrıca, saçların…

Yazar: MeyveDergisi

BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

6 Haziran 2022 Kapalı

Prof. Dr. Fatih SATIL Kış geçti, cemreler bir bir düştü. Artık sarı çiçekler yol kenarlarında baharın gelişini müjdeliyor bizlere. Erik ve Badem dalları çiçek açtı, ovalar ve yaylalar, gelincikler, papatyalar ile donatıldı. Baharla birlikte, yeryüzünde bunlar gibi müthiş değişiklikler ve yenilenmeler başlar. Bu değişimi görmek için, bugünlerde güzel çiçekli bir tepeye çıkıp etrafı bir seyran…

Yazar: MeyveDergisi

HEMOGLOBİN MOLEKÜLÜ SONSUZ BİR İLİM VE KUDRETİN ESERİDİR

6 Haziran 2022 Kapalı

Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU      Hemoglobin, kırmızı kanı taşıyan bütün canlılarda dokulara oksijen taşımakla görevli bir moleküldür. Hemoglobinin yapısı şu şekildedir: Dört tane protein zinciri, hem grubu adı verilen dört tane protein olmayan organik molekül ve dört tane demir atomundan oluşmuştur. Hemoglobinin yapısındaki protein molekülleri genetik bilgi ile düz bir zincir halinde sentezlenirler. Her…

Yazar: MeyveDergisi

HANGİ MEDENİYET?

17 Aralık 2021 Kapalı

Ezel canibinden bütün insanlığa hitaben nazil olan “Kelam-ı Kadim”, muhteşem kâinat kitabının müfessir ve tercümanıdır. Kâinat sahifelerinde ve zamanın yapraklarında kudret kalemiyle yazılan tekvini ayetleri akıl sahiplerine ders vermektedir. Kâinata ve içindeki mevcudata “Yaratıcı hesabına” bakmayı bizlere ders veren Kur’an; “Yaratıcı kudret”e gözünü kapayıp, mevcudata mevcudat hesabına bakan ve bu bakış açısıyla kâinatı tahkir edip…

Yazar: MeyveDergisi

YERYÜZÜNÜ KİM TEMİZLİYOR?

14 Ekim 2021 Kapalı

Prof.Dr. Fatih SATIL Kâinata dikkatle baktığımızda, atomlarda uzaya kadar sürekli bir temizlik kanununun işlediğine şahit oluruz. Yeryüzü misafirhanesi o derece pâk, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfî bir kir bulunmaz. İnsanın bulaşık elinin değmediği her yer tertemiz ve pırıl pırıldır.…

Yazar: MeyveDergisi

MAHİYET FARKIYLA EĞİTİM MESELEMİZİN İDRAKİ

14 Ekim 2021 Kapalı

I. Eğitimimiz hala bir mesele ve kök sorunumuz! Sözüm ona nice iyileştirici hamlelere rağmen, geldiğimiz nokta , durduğumuz sıkıntılı yerdir. Vak’a o ki eğitim tetikleyici ve ıstırap verici  tezahürleriyle etraflı müzmin bir “mesele” olmaya devam etmektedir. İşin mantığı ve matematiği  bize, kök sorun çözülmediği müddetçe, o merkezdeki sorunların vaki çözümlerinin tartışma konusu olduğunu söyler. Yakın…

Yazar: MeyveDergisi

KÖRPE ZİHİNLER MATERYALİZMİN ESARETİNDEN NASIL KURTARILACAK?

14 Ekim 2021 Kapalı

  “YERLİ VE MİLLİ YENİ BİR EPİSTEMOLOJİ” Prof. Dr. Ali ALAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi   Birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilen eğitim öğretim reformu ile ilgili metin, toplumumuz üzerinde heyecanlı bir beklenti oluşturdu. Zira, eğitim ve öğretim sistemimiz yaklaşık 150 yıldan beri pozitivist-materyalist felsefenin esareti ve…

Yazar: MeyveDergisi

NEVRUZ NEDİR ?

15 Nisan 2021 Kapalı

Prof. Dr. Kazım UYSAL   Aziz milletimizin ve Nevruz’u bayram kabul eden tüm milletlerin Nevruz bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayramın aziz milletimizin uyanışına, dirilişine ve şahlanışına vesile olması niyaz ediyorum. Nevruz Türk Bayramıdır ve tüm Türk dünyasında yaygın olarak kutlanır. Nevruz, Türklerin İslamiyetten önceki dönemlerinde de olmasına rağmen İslami itikada aykırı bir tarafı yoktur. Bilakis…

Yazar: MeyveDergisi

MADDE EZELİ MİDİR?

15 Nisan 2021 Kapalı

Uz.Dr.Selçuk Eskiçubuk   Evrenin %4 ü madde, %96 sı karanlık enerji olduğu düşünülmekte ve yaşı da 13.8 milyar olarak tahmin edilmektedir. Evren daimi bir değişim halindedir, durağan değildir. Tekamül(bulunduğu halden mükemmele doğru gelişmek), tebeddül, tahavvül(bir halden bir hale geçmek),inkilabat gibi kelimeler bu işleri açıklayan terminolojidir. Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir, moleküllerden yapılmıştır. Moleküller atomlardan, atomlar da…

Yazar: MeyveDergisi