Biraz Sessizlik

Biraz Sessizlik

28 Ağustos 2017 Kapalı Yazar: Prof. Dr. Metin BÜLBÜL

Biraz Sessizlik
Prof. Dr. Metin Bülbül
Evinize birkaç aile misafir gelmişse ve bu aileler bir de çok çocuklu aileler iseler; bu çocuklardan birinin su, diğerinin ekmek ve diğerlerinin başka istekleri için sesleri ve ağlamaları karşısında, içinizden ‘’biraz sessizlik’’ diye haykırmak gelir.
Hâlbuki çevrenizde mikro âlemden, makro âleme kadar birçok faaliyet varken ve birçok ses ve çok fazla gürültü çıkarmaları mümkünken ‘’biraz sessizlik’’ uyarısı yapma ihtiyacı duymuyorsunuz.
Evvela: Elinizde olup ta görmediğiniz yüzlerce mikrop hücresinin her birinde; besinlerin sindirimi, DNA’nın yenilenmesi, proteinlerinin sentezi, sinyallerin iletimi ve atık maddelerin atılması gibi yüzlerce kimyasal reaksiyon gerçekleştirildiği halde ‘’bu gürültü niye’’ diye bir müdahaleniz olmuyor.
Ve Saniyen: Odanızdaki bir karanfil, bir orkide ve bir aslanağzı çiçeğinin her birinde; her an topraktan alınan besinler gövde, yaprak ve çiçeğe taşınırken ve her an kök, gövde ve çiçeklerde binlerce dönüşüm gerçekleşirken; bir kamyon, bir değirmen ve bir çark sesi duymuyor ve sessizlik için bir uyarıda bulunmuyorsunuz.
Ve Salisen: Yine çevrenizde bulunan elma, armut, şeftali, fındık ve çam gibi ağaçlarda; her bir dal, her bir yaprak, her bir çiçek ve her bir meyve bir fabrika gibi çalışmakta ve kimyasal olayların milyonlarcası dal, yaprak, çiçek ve meyvede bir anda gerçekleştirilmektedir. Bir çam ağacındaki kimyasal olayları Bediüzzaman Hazretleri ‘’Bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh lazımdır ki gerçekleşsin’’ diyerek ifade etmektedir. Bu da demektir ki, bir ağaçtaki kimyasal olayların gerçekleşebilmesi için bir Büyükşehir büyüklüğünde bir alanı olan bir fabrika lazımdır. Bu fabrikanın çalışması sırasında çıkaracağı sesleri ve gürültü kirliliğini hayal etmeniz dahi mümkün değil. Ama çevrenizde ne kadar çok ağaç bulunursa bulunsun, ‘’aman susuun’’ deme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Aksine dinlenmek için bol çiçekli ve bol meyve ağaçlı mesire alanlarını tercih ediyorsunuz ki, kafanız biraz dinlensin.
Ve Rabian: Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km. dir. Dünya’nın dönüş hızı her yerde aynı değildir. Bu hız ekvatorda 27 kilometre/dakika, kutuplarda ise 10 kilometre/dakikadır Dönüş hızı kutuplara doğru azalıyordur. Orta enlemlerde ise 20 kilometre/dakika dır.
Bu örnekleri çevrenizdeki hayvanlar, insanlar, dağlar, denizler, yıldızlar ve gezegenler gibi çoğaltabilirsiniz.
Demek, bu olayları Cenab-ı Hak yapıyor ki bize hiçbir gürültü işittirmiyor. Öyle ise bize verdiği sayısız nimetlerden bir tanesi olan sessizlik ve gürültüsüz bir hayat için dahi ne kadar şükretsek azdır. Aksini düşündüğünüz takdirde hayat çekilmez olacak ve gürültüden insan çıldıracaktı. Gerçek şükredenlerden olmanız dileklerimle…