Kategori: Genel

BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

6 Haziran 2022 Kapalı

Prof. Dr. Fatih SATIL Kış geçti, cemreler bir bir düştü. Artık sarı çiçekler yol kenarlarında baharın gelişini müjdeliyor bizlere. Erik ve Badem dalları çiçek açtı, ovalar ve yaylalar, gelincikler, papatyalar ile donatıldı. Baharla birlikte, yeryüzünde bunlar gibi müthiş değişiklikler ve yenilenmeler başlar. Bu değişimi görmek için, bugünlerde güzel çiçekli bir tepeye çıkıp etrafı bir seyran…

Yazar: MeyveDergisi

YERYÜZÜNÜ KİM TEMİZLİYOR?

14 Ekim 2021 Kapalı

Prof.Dr. Fatih SATIL Kâinata dikkatle baktığımızda, atomlarda uzaya kadar sürekli bir temizlik kanununun işlediğine şahit oluruz. Yeryüzü misafirhanesi o derece pâk, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfî bir kir bulunmaz. İnsanın bulaşık elinin değmediği her yer tertemiz ve pırıl pırıldır.…

Yazar: MeyveDergisi

MAHİYET FARKIYLA EĞİTİM MESELEMİZİN İDRAKİ

14 Ekim 2021 Kapalı

I. Eğitimimiz hala bir mesele ve kök sorunumuz! Sözüm ona nice iyileştirici hamlelere rağmen, geldiğimiz nokta , durduğumuz sıkıntılı yerdir. Vak’a o ki eğitim tetikleyici ve ıstırap verici  tezahürleriyle etraflı müzmin bir “mesele” olmaya devam etmektedir. İşin mantığı ve matematiği  bize, kök sorun çözülmediği müddetçe, o merkezdeki sorunların vaki çözümlerinin tartışma konusu olduğunu söyler. Yakın…

Yazar: MeyveDergisi

KÖRPE ZİHİNLER MATERYALİZMİN ESARETİNDEN NASIL KURTARILACAK?

14 Ekim 2021 Kapalı

  “YERLİ VE MİLLİ YENİ BİR EPİSTEMOLOJİ” Prof. Dr. Ali ALAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi   Birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilen eğitim öğretim reformu ile ilgili metin, toplumumuz üzerinde heyecanlı bir beklenti oluşturdu. Zira, eğitim ve öğretim sistemimiz yaklaşık 150 yıldan beri pozitivist-materyalist felsefenin esareti ve…

Yazar: MeyveDergisi

MADDE EZELİ MİDİR?

15 Nisan 2021 Kapalı

Uz.Dr.Selçuk Eskiçubuk   Evrenin %4 ü madde, %96 sı karanlık enerji olduğu düşünülmekte ve yaşı da 13.8 milyar olarak tahmin edilmektedir. Evren daimi bir değişim halindedir, durağan değildir. Tekamül(bulunduğu halden mükemmele doğru gelişmek), tebeddül, tahavvül(bir halden bir hale geçmek),inkilabat gibi kelimeler bu işleri açıklayan terminolojidir. Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir, moleküllerden yapılmıştır. Moleküller atomlardan, atomlar da…

Yazar: MeyveDergisi

Ormansızlaşma, Doğal Yaşam Alan Tahribi ve Koronavirüs Krizi

15 Nisan 2021 Kapalı

Prof. Dr. Fatih SATIL   Koronavirüs krizi, insanoğlunun biyolojik çeşitliliğe ve vahşi yaşam alanlarına olan etkisini ve bu durumun bulaşıcı hastalıklara nasıl yol açtığını acı bir şekilde gösterdi. İnsanoğlu ekosistemin bir parçası. Aynı zamanda ekosistemdeki diğer varlıklarla da direkt ya da dolaylı yoldan bir ilişki içerisinde. Bununla birlikte diğer canlılardan farklı olarak insanoğlu doğayı kendi…

Yazar: MeyveDergisi

UYKU VE RÜYALAR

17 Şubat 2021 Kapalı

Psikiyatrist Dr. Mehmet TÜZÜN   Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uykunun iki önemli fonksiyonu vardır: Fiziken dinlenme ve zihnen toparlanma. Uykunun non-REM adlı (rüya görülmeyen) dönemi, vücudun kendini toparlaması ve tamiri için gereklidir. Annelerimiz boşuna “uyusun da büyüsün” demiyor yani. REM dönemi ise, zihinsel toparlanmaya hizmet eder. Bu dönem aynı zamanda rüyaların görüldüğü dönemdir…

Yazar: MeyveDergisi

ATALET ZİNDANINDAKİ İSLAM DÜNYASI

17 Şubat 2021 Kapalı

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ   Yüzlerce yıldır üzerine ölü toprağı serpilmişçesine fakirlik, cehalet ve bedeviyetin pençesinde inleyen İslam dünyası, atalet ve betalet zindanında ömür sürmektedir. Heyhat! Asırlar boyu insaniyet âlemine yol ve yön gösteren, fen ve medeniyetin güzelliklerini varlık âlemine çıkaran, İ’la-yı Kelimetullah misyonu uğruna kıtalar ve gönüller fetheden cevval ruhların tembel ve mirasyedi torunları…

Yazar: MeyveDergisi

ŞÜKÜRSÜZ İNSAN OLUR MU?

17 Şubat 2021 Kapalı

Hüseyin KARA   Giriş İnsan olarak bir taraftan son derece acizlik içinde olurken, diğer taraftan sayıya gelmez maddî ve manevî nimetlerin tam ortasındayız. İşin en tuhaf olanı, bizi saran hiçbir bollukta yine bizim hiçbir dehaletimizin olmaması. Bütün bunlar güçlü bir el tarafından verildiğini ise yine insan olarak çok fazla bir araştırma yapmadan sezip anlayabiliyoruz. Bu…

Yazar: MeyveDergisi

On Birinci Şuâ , Beşinci Mes’ele

2 Mayıs 2020 Kapalı

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik…

Yazar: MeyveDergisi