Kategori: Genel

On Birinci Şuâ , Beşinci Mes’ele

2 Mayıs 2020 Kapalı

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik…

Yazar: MeyveDergisi

İHTİLAF AHLAKI BAĞLAMINDA ÜÇ SORU, ÜÇ KAVRAM VE ÜÇ HÂDİSE

29 Nisan 2020 Kapalı

İnsanoğlunun ilk vasfı halife olmasıdır. Allah Teâla insanı kastederek “onu yeryüzünde halife kılacağını söylemiştir.” Bu hitaba “fesad çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı?” (Bakara Suresi 30) şeklinde verilen cevap halife vasfının yol açacağı sorunları göstermektedir. Bu arada “halife” ve “ihtilaf” kelimelerinin aynı kökten türemiş olması da calibi dikkattir. Kur’ân’da nakledilen bu kıssa insanın yeryüzündeki hayatına…

Yazar: MeyveDergisi

CORANA VİRÜS’E ÇARE

13 Nisan 2020 Kapalı

Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor—tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbımesel dillerde destandır ki, “Musibet zamanı çok uzundur; safâ zamanı…

Yazar: MeyveDergisi

Seküler Bilim ve Ateizm

11 Mart 2020 Kapalı

Eğitim sistemimiz, köklerinden ve değerlerden uzak tutulurken, buna ilgili ilgisiz birçok gerekçe gösterilmişti. Bu gerekçeleri gösterenlerin samimi olmadığını ve bu konuda bizi nasıl yanılttıklarını isterseniz Batı’daki duruma bir göz atarak görelim. Konu bu noktaya gelmişken, bilimin kurucularının konuya nasıl baktıklarına dikkat çekelim . Batı’nın Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma temelleri üzerine kurulu bir eğitim sistemine sahip olduğunu…

Yazar: MeyveDergisi

Ayçiçeğinin Matematik Bilgisi (!)

11 Mart 2020 Kapalı

Hassas bir ölçü içerisinde muntazam bir düzene sahip olan ayçiçekleri, saat yönünde ve saat yönünün aksi istikamette çok sayıda spiral oluşturacak şekilde dizilmişlerdir. Ayçiçeğindeki çiçekçiklerin dizilimi ile ilgili olarak 1979’da H. Vogel bir model ortaya atmıştır. Bu modelin kutupsal koordinat sistemi ile olan ifadesi aşağıdaki gibidir . Denklemde “θ” açı, “r” yarıçap, ya da merkeze…

Yazar: MeyveDergisi

Toplumsal Değerler ve Şiddetle Mücadele

11 Mart 2020 Kapalı

1. Giriş Şiddet dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Aileden başlayıp, sosyal kurumlar ve devlete kadar kapsamı geniş bir konudur. Konuya toplumsal değerler açısından bakılması söz konusudur. Değerler denince, insanlar veya gruplar tarafından, sosyal hayatta rehber olması için neyin istenen, uygun, güzel, iyi veya istenmeyen, kötü ve çirkin gibi kültürel olarak tanımlanmış standartlardır. Bizim…

Yazar: MeyveDergisi

Hedefi Çok Yüksek Olan Bir Genç

11 Mart 2020 Kapalı

Suffe mektebi talebelerinden biri olan Rebia b. Ka’b el-Eslemî, Hz. Peygamber’in hususi manada hizmetlerinde bulunurdu. Genç yaşta Müslüman olmuş, kendini Hz. Peygamber’e hizmet etmeye adamıştı. Rebîa b. Ka’b (r.a.) hicretin 63. senesinde vefat etmiş ve 12 tane hadis rivayet etmiştir . Sahîh hadis kitaplarından Müslim’de geçen bir rivayete göre Rebîa şöyle bir bilgi aktarmıştır. Kendisi…

Yazar: MeyveDergisi

Sivrisinek ve Yaban Arısı Enjeksiyon Yapmayı Biliyorlar Mı?

11 Mart 2020 Kapalı

Sivrisinek ve yaban arısının (eşek arısı) hayat periyodu ve beslenme şekilleri oldukça ilginçtir. Her iki canlının beslenmesinde ortak özellik “bir öğretici olmadan” bu işi başarmalarıdır. Sivrisinek kirli kan ile beslenir ve bu besin canlının toplardamarında bulunur. O yüzden sivrisinek her şeyden önce tüm toplar damarlı canlıları tanımalı, içyapı (anatomi) ve damar sistemlerini bilmelidir. Yaban arısı…

Yazar: MeyveDergisi

Değerler Eğitiminde Ailenin Önemi Üzerine

11 Mart 2020 Kapalı

Değerler Eğitiminde Ailenin Önemi Üzerine Doç. Dr. Cihad YAŞAROĞLU Ebeveyn ya da eğitimci olarak “biz ne yetiştirmek istiyoruz?” sorusunu kendimize sorarak başlamak istiyorum. Evet biz ne yetiştirmek istiyoruz? Bitki mi ya da hayvan mı yetiştirmek istiyoruz? Yoksa yetiştirmek istediğimiz insan mı? Yetiştirmek istediğimiz türe göre ne yapmamız gerektiği de farklılaşmaktadır. Bitki yetiştirmek istiyorsak, bu konuda…

Yazar: MeyveDergisi

Ders Kitapları Müfredat Meselemiz

10 Kasım 2019 Kapalı

DERS KİTAPLARI MÜFREDAT MESELEMİZ Prof. Dr. Osman ÇAKMAK “Teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması lâzım gelirdi.” Bu sözü Zübeyr Gündüzalp söylemişti. Gençliğin imanını kurtarmaya adanmış bir hayata sahiptir Gündüzalp. Onun kendisini tedaviye gelen doktora yaptığı nükte de meşhurdur: “İnsanların…

Yazar: MeyveDergisi