Kategori: MEDYA

PAYİTAHT ABDULHAMİT

16 Mayıs 2017 Kapalı

“Payitaht Abdulhamit” filminin yayına girmesi birlikte bazı kimselerin bilmeyerek veya asılsız propagandalara alet olarak Bediüzzaman’ın sanki İttihâdcıları destekleyerek Sultân Abdülhamid’e muhalif olduğu iddialarını yaymaya başladıklarını gözlemlediğimizden konunun aslına vakıf olabilmek adına Prof. Dr. Ahmet Akgündüzün Bilinmeyen Osmanlı adlı eserinden konuyla ilgili bilgileri aynen aktarıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi gibi İslâm âlimlerinin de Sultân Abdülhamid’e muhalif olduğu…

Yazar: MeyveDergisi