KUR’AN

KUR’AN

28 Ağustos 2017 Kapalı Yazar: MeyveDergisi

KUR’AN
Dost arayan herkese olur hakiki bir yârân
Cevabın bulur yaratılış sebebini her arayan
Anlar gerçek vazifesini dünyada merakla soran
Bildirir bunları yüz on dört suresiyle KUR’AN

Dört temel maksadın anlatır üstad Bediüzzaman
Tevhid ilk duraktır onsuz olmaz makbul bir iman
Nübüvvet ikinci bir gaye Allah’ı bize doğru anlatan
Haşir ve ibadetle tam olur temel maksad-ı KUR’AN

Âdem hem peygamber oldu hem de ilk insan
On sahife indirdi insanlığı terbiye için Yezdân
Müminler kafilesine dâhil oldu emirlerine uyan
Haber verdi bunları Mekke’de nâzil olan KUR’AN

Şeref aldı içinde nâzil olmasıyla şehr-i Ramazan
Oku Kur’an’ı sanki yeni nâzil oluyor âyeti her an
Dağıttı nuruyla zulmetleri asırlarca âlemi saran
Uzun cümleleri kısalttı veciz yaptı îcazlı KUR’AN

Hakkında şüphesi olanlara okudu meydan
Bitmez bu daveti daim tekrarlanır her zaman
Bedevi secde etti belağatına bir âyeti duyan
Âciz bıraktı beşeri beyanı mu’ciz olan KUR’AN

İmanı artar onu gece gündüz ihlâsla daim okuyan
Mübarek bir hattat sayılır harflerini dikkatle yazan
Ona uymayanın kıyamette payına düşen ancak hüsran
Mihenk taşı olur kâfiri müminden ayıran KUR’AN

Her harfine on sevap yazılır bilmiş ol en azından
Hatimdir okuyunca sureleri Nâs’a kadar başından
Namaz kabul olmaz noksan olduğunda Fâtiha’dan
Okunur her fırsatta Yasin suresi kalbi sayılan Kur’an

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dilek
2017-ANTALYA