Yaratma ve Klonlama

28 Ağustos 2017 Kapalı

Yaratma ve Klonlama (İnşa ve Kopyalama) Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR Yaratma ve Klonlama (İnsan,) “… Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor.” — Mesnevî-i Nuriye İNSAN HAKKINDA Mesnevî-i Nuriye’de şöyle bir ifade geçer: “… Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor.” Başka hiçbir canlıda bu özelliği göremiyoruz.…

Yazar: MeyveDergisi

Macunu İçinde Doğal Bir Diş Macunu Misvak

28 Ağustos 2017 Kapalı

Macunu İçinde Doğal Bir Diş Macunu Misvak Prof. Dr. Fatih SATIL Hepimiz dişlerimizin sağlıklı olmasın isteriz fakat diş macunlarının kimyasal içerikleri ve zararları hakkında yazılanlar da moralimizi bozar. Peki, size macunu içinde doğal bir diş fırçası var desem! Bu öyle bir fırça ki, tamamen doğal bir ağaç dalından yapılmış. Ayrıca diş macunuyla kullanılmıyor, çünkü ağacın…

Yazar: MeyveDergisi

KUR’AN

28 Ağustos 2017 Kapalı

KUR’AN Dost arayan herkese olur hakiki bir yârân Cevabın bulur yaratılış sebebini her arayan Anlar gerçek vazifesini dünyada merakla soran Bildirir bunları yüz on dört suresiyle KUR’AN Dört temel maksadın anlatır üstad Bediüzzaman Tevhid ilk duraktır onsuz olmaz makbul bir iman Nübüvvet ikinci bir gaye Allah’ı bize doğru anlatan Haşir ve ibadetle tam olur temel…

Yazar: MeyveDergisi

Osmanlı Devletinde Vergileme Modeli: İltizam

28 Ağustos 2017 Kapalı

Osmanlı Devletinde Vergileme Modeli: İltizam Ramazan CİNGÖR İltizam, vergilerin ayni olarak alındığı dönemlerde Devlete ait bir gelirin ihale yolu ile şahıslara devredilmesidir. Bir başka değişle devlet bir bölge toprağının vergi toplama işini ihaleye çıkararak en fazla vergi toplarım diyen kişiye görevi devretmesidir. 16. Yüzyılda ticaret yollarının değişmesi, uzun süren savaşlar ve devletin artan masraflarını karşılamak…

Yazar: MeyveDergisi

Biraz Sessizlik

28 Ağustos 2017 Kapalı

Biraz Sessizlik Prof. Dr. Metin Bülbül Evinize birkaç aile misafir gelmişse ve bu aileler bir de çok çocuklu aileler iseler; bu çocuklardan birinin su, diğerinin ekmek ve diğerlerinin başka istekleri için sesleri ve ağlamaları karşısında, içinizden ‘’biraz sessizlik’’ diye haykırmak gelir. Hâlbuki çevrenizde mikro âlemden, makro âleme kadar birçok faaliyet varken ve birçok ses ve…

Yazar: Prof. Dr. Metin BÜLBÜL

Turizmi meşru dairede yapmak mümkün müdür?

16 Mayıs 2017 Kapalı

Öncelikle şu veciz söz ile başlamak isterim “ meşru daire geniştir, her türlü keyfe kafidir”. Meşru daire ve diğer ifade ile helal daire özetle “Allah’ın kullarına müsaade ettiği her türlü davranış kalıplarını ifade eder”. Yani Allah’ın yasakladığı her türlü davranış kalıpları haram; müsaade ettiği her şey helal anlamına gelir. Allah’ın helalleri çok, haramları az….. Binlerce…

Yazar: Prof.Dr.Orhan Batman

PAYİTAHT ABDULHAMİT

16 Mayıs 2017 Kapalı

“Payitaht Abdulhamit” filminin yayına girmesi birlikte bazı kimselerin bilmeyerek veya asılsız propagandalara alet olarak Bediüzzaman’ın sanki İttihâdcıları destekleyerek Sultân Abdülhamid’e muhalif olduğu iddialarını yaymaya başladıklarını gözlemlediğimizden konunun aslına vakıf olabilmek adına Prof. Dr. Ahmet Akgündüzün Bilinmeyen Osmanlı adlı eserinden konuyla ilgili bilgileri aynen aktarıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi gibi İslâm âlimlerinin de Sultân Abdülhamid’e muhalif olduğu…

Yazar: MeyveDergisi

KARAKTER DİLİ OLARAK “MÜSBET HAREKET”

16 Mayıs 2017 Kapalı

Çözüm arayışının olduğu yerlerde bir problemin / problemlerin varlığı aşikardır. Her problem, öğrenme için bir fırsat olarak görülebilir. Zaten bilimsel araştırma süreci, öncelikle problem durumunun tespiti ile başlamaktadır. Toplumsal hayatın dinamikleri olan esasların, değerlerin yıpranması, ortadan kalkması demek o toplumda çeşitli problemlerin baş göstermesi anlamına gelmektedir. Mesela Bediüzzaman, hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas…

Yazar: Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU

HEKİM VE TOPLUM

16 Mayıs 2017 Kapalı

HEKİM VE TOPLUM   Prof. Dr. Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep yildirimca@hotmail.com     Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında ‘Sağlık’ kavramını tanımlamıştır. Bu tanıma göre sağlık: ‘Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal Açılardan Tam Bir İyilik Hali’dir. … Günlük hekimlik pratiğimizde sağlıklı olmak ile hastalıkların tedavisinin sık sık birbirine karışan kavramlar…

Yazar: Prof. Dr. Cuma YILDIRIM